Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza Józefa Pyrka

W dniu 23 czerwca 2017r. kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej odbył się Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Pyrka- Rezydenta Parafii w Jankowej.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył jubilat- ks. Józef Pyrek. Natomiast homilię wygłosił ks. dr Piotr Drewniak- Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tarnowie. Zebrani tłumnie kapłani, duchowni-jubilaci, przedstawiciele władzy, rodzina księdza Józefa Pyrka, goście oraz wierni podczas nabożeństwa modlili się w intencji księdza Józefa Pyrka- dobrego duszpasterza, serdecznego przyjaciela całej wspólnoty oraz przewodnika wiernych w drodze do zbawienia.
Podczas mszy zarówno proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej ks. Piotr Pośliński jak i ks. dr Piotr Drewniak, czy przedstawiciele władzy i przedstawiciele służby liturgicznej oraz grupy młodzieżowej podkreślali w swych słowach jak wiele dla Jankowej uczynił ksiądz Józef Pyrek dla którego niezwykle ważny jest Bóg, który swoim sercem darzy miłością każdego człowieka.
Mszę zakończyły podziękowania i gratulacje skierowane do księdza Józefa Pyrka, które złożyli: Senator Pan Stanisław Kogut, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, Mieszkańcy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej. Po nabożeństwie któremu towarzyszył także Parafialny Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni w której uczestniczyli wierni oraz przybyli duszpasterze.