Informacja w sprawie II tury stypendium szkolnego

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2023 r. pobrały stypendium szkolone, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w terminie od dnia 08.04.2024 r. do dnia 19.04.2024r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2024r.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2024r.

Oświadczenia/zaświadczenia o:

  • dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nakaz płatniczy z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2024r.)

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 800+” nie wliczane jest do dochodu rodziny.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej lub w wersji edytowalnej poniżej.

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Klauzula informacyjna – zadania z zakresu pomocy społecznej

Oświadczenie – odpowiedzialność karna

Oświadczenie