Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach o stwierdzonej grypie ptasiej w miejscowości Wilczyska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach informuje o stwierdzonej w dniu 31.03.2021r. grypie ptasiej w miejscowości Wilczyska Gmina Bobowa.

W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz warunków zgodnych z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24.03.2021.

W/w rozporządzenie jest załączone do tej informacji.

ROZPORZĄDZENIE