Chwila wielkanocnej zadumy przy symbolicznym Grobie Chrystusa

Wielka Sobota to dzień, gdy najważniejszym, najbardziej skupiającym uwagę miejscem kościołów jest symboliczny grób Chrystusa.
Boży Grób to w liturgii katolickiej miejsce, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament na zakończenie liturgii w Wielki Piątek. Zwyczaj ten pochodzi z Palestyny, w centralnym miejscu umieszcza się figurę zmarłego Jezusa oraz monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą przezroczystym welonem, na pamiątkę całunu, w który owinięto Jezusa w grobie.
Przed Grobem Pańskim modlą się, adorują i czuwają wierni w noc po Jego śmierci.

W galerii fotografie Grobów Pańskich z kościołów z terenu Gminy Bobowa.