Imieniny Świętej Zofii

15 maja 2024 roku Bobowa świętowała imieniny Świętej Zofii patronki miasta.
Uroczystość rozpoczęła się procesją z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych do kościoła pw. Świętej Zofii w Bobowej. W procesji wzięli udział ks. prałat dr Ryszard Biernat proboszcz parafii MBNP w Mielcu,
ks. dr Marian Chełmecki – Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Św. w Bobowej, ks. Jerzy Kuk Dyrektor DPS w Zbrosławicach, ks. Mateusz Duda wikariusz z Bruśnika ks. Dawid Kłębczyk wikariusz z Bobowej, Marcin Wąs Burmistrz Bobowej, Grzegorz Janota zastępca Burmistrza, Zdzisława Iwaniec Sekretarz Gminy, Bogdan Krok Przewodniczący Rady Miejskiej, siostry zakonne, Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci komunijne, Dziewczęca Służba Maryjna, Bractwo Rycerskie, poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta przy OSP w Bobowej oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i uroczystą homilię wygłosił ks. prałat dr Ryszard Biernat. Podczas Mszy Św. dary ołtarza złożyli: przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej i Bractwa Rycerskiego 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej.
Uroczysta Msza św. zakończyła się aktem zawierzenia miasta i parafii opiece Św. Zofii której dokonał ks. prałat dr Ryszard Biernat koncelebrans uroczystości.

Po zakończonej Mszy Świętej pan Marcin Wąs Burmistrz Bobowej i pan Bogdan Krok Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej obdarowali różą wszystkie przybyłe na tę uroczystość Zofie z gminy Bobowa.
Zespół folkowy ze Szkoły Muzycznej I stopnia z Bobowej swoim występem zarówno przed rozpoczęciem Mszy Św. jak i na zakończenie uroczystości uświetnił obchody imienin Świętej Zofii.

Natomiast wieczorem w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Św. Wawrzyńca odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej zespołu Da Strych „Muzyków zrzeszonych przy Duszpasterstwie Akademickim Kościoła Kolejowego w Nowym Sączu”. Koncert był uczczeniem obchodów 15. Rocznicy Patronatu Świętej Zofii nad miastem Bobowa.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Bobowej, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bobowej i Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.