Postęp prac związanych z budową domu dla pogorzelców z Siedlisk

Burmistrz Bobowej informuje, że przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Gorlicach o pozwolenie na budowę:

  • Geodeta mgr inż. Leszek Stępień wykonał nieodpłatnie mapę do celów projektowych
  • Wybrany przez poszkodowaną rodzinę projekt domu został zakupiony za symboliczną złotówkę od Firmy ARCHON z Myślenic

Burmistrz Bobowej w imieniu poszkodowanej rodziny dziękuje za okazany  gest solidarności.  Aktualnie rozpoczęte zostały  prace związane z adaptacją projektu  i opracowaniem planu zagospodarowania działki.

Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk informuje, że aktualnie na odbudowę domu poszkodowanej rodzinie zebrano kwotę 133.831,75 zł.  Za każdy gest dobrej woli w imieniu rodziny serdecznie dziękujemy.