I Gminny Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Brzanie

Dnia 05.06. 2017 r. w Zespole Szkół w Brzanie odbył się I Gminny Konkurs z Języka Angielskiego, którego inicjatorką była p. Katarzyna Semla-Oratowska. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego oraz propagowanie czytania, które rozwija wyobraźnię i wrażliwość bez względu na to w jakim języku książka jest napisana. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu gminy Bobowa. Uczestnicy konkursu, pod kierunkiem nauczycieli prowadzących, mieli za zadanie przeczytanie i przeanalizowanie treści lektury w języku angielskim „Death on the Nile”, autorstwa Agathy Christie. Etap gminny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w wyniku których z każdej szkoły zakwalifikowało się 4 uczniów.

Z Gimnazjum w Brzanie: Janusz Wojtaczka, Katarzyna Kloc, Natalia Job, Stanisław Ojczyk /nauczyciel przygotowujący – Katarzyna Semla-Oratowska.
Z Gimnazjum w Bobowej: Paulina Kloc, Patrycja Kamińska, Alicja Warzecha, Konrad Ziomek/ nauczyciel przygotowujący – Marta Michalik, Patrycja Kuk.
Z Gimnazjum w Siedliskach: Jolanta Ziomek, Magdalena Marszał, Magdalena Feć / nauczyciel przygotowujący – Barbara Pacion.

Etap gminny konkursu rozpoczął się 05.06.2017r. o godz. 9:00. Uczestnicy mieli 60 min na rozwiązanie zadań testowych dotyczących treści lektury, słownictwa oraz gramatyki. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Katarzyna Semla-Oratowska, Marta Michalik oraz Barbara Pacion

Wyniki konkursu:

I miejsce: Paulina Kloc, Gimnazjum Bobowa
II miejsce: Magdalena Feć, Gimnazjum Siedliska
III miejsce: Patrycja Kamińska, Gimnazjum Bobowa
IV miejsce: Janusz Wojtaczka, Gimnazjum Brzana

Po ogłoszeniu wyników Dyrektor ZS Brzana, p. Andrzej Skórski, wręczył zwycięzcom dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.