Harmonogram odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych w roku 2023 w gminie Bobowa

Lp Data Sołectwo Godziny odbioru Miejsce składowania
1. 27.06.2023 (wtorek) Bobowa 7:00 – 16:00 Bobowa betoniarnia

ul. Grunwaldzka

2. 27.06.2023 (wtorek) Berdechów 7:00 – 16:00 Bobowa betoniarnia

ul. Grunwaldzka

3. 27.06.2023 (wtorek) Brzana 7:00 – 16:00 Plac między Szkołą
a Budynkiem Starej Remizy OSP
4. 28.06.2023 (środa) Siedliska 7:00 – 16:00 Plac przy Domu Kultury
w Siedliskach
5. 28.06.2023 (środa) Sędziszowa 7:00 – 16:00 Plac przy Domu Kultury
w Sędziszowej
6. 29.06.2023 (czwartek) Stróżna 7:00 – 16:00 Plac przy Domu Ludowym
w Stróżnej
7. 29.06.2023 (czwartek) Wilczyska 7:00 – 16:00 Plac przy Domu Kultury
w Wilczyskach
8. 29.06.2023 (czwartek) Jankowa 7:00 – 16:00 Plac przed byłą remizą OSP
w Jankowej
 1. ODPADY PRZEKAZYWANE W INNYCH TERMINACH NIE BĘDĄ ODBIERANE A WŁAŚCICIEL ODPADÓW BĘDZIE PODLEGAŁ SANKCJI W POSTACI USTAWOWEJ KARY.
 2. NIEDOPUSZCZALNYM JEST PRZEKAZYWANIE ODPADÓW Z TERENU POZA GMINY BOBOWA ORAZ ODPADÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
 3. ODPADY MUSZĄ BYĆ OZNACZONE KODEM NUMERYCZNYM PRZEKAZYWANYM MIESZKAŃCOM JAKO ODPAD GABARYTOWY.
 4. ODBIÓR ODPADÓW BĘDZIE SZCZEGÓŁOWO KONTROLOWANY PRZEZ SŁUŻBY GMINY
  I PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY.
 5. JAKO ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ:
 • MEBLE
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 • ZUŻYTE OPONY (BEZ FELG)
 • ODPADY METALOWE