Harmonogram odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2022r. w gminie Bobowa

Data odbioru Czas przekazywania odpadów Sołectwo Miejsce odbioru
20.06.2022 r. 7.00-16.00 Brzana Plac między Szkołą
a Budynkiem Starej Remizy OSP
Bobowa Betoniarnia ul. Grunwaldzka
Berdechów Betoniarnia ul. Grunwaldzka
21.06.2022 r. 7.00-16.00 Sędziszowa Plac przy Domu Kultury w Sędziszowej
Siedliska Plac przy Domu Kultury w Siedliskach
22.06.2022 r. 7.00-16.00 Jankowa Plac przed byłą remizą OSP w Jankowej
Stróżna Plac przy Domu Ludowym w Stróżnej
Wilczyska Plac przy Domu Kultury w Wilczyskach

 1. ODPADY PRZEKAZYWANE W INNYCH TERMINACH NIE BĘDĄ ODBIERANE A WŁAŚCICIEL ODPADÓW BĘDZIE PODLEGAŁ SANKCJI W POSTACI USTAWOWEJ KARY.
 2. NIEDOPUSZCZALNYM JEST PRZEKAZYWANIE ODPADÓW Z TERENU POZA GMINY BOBOWA ORAZ ODPADÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.
 3. ODPADY MUSZĄ BYĆ OZNACZONE KODEM NUMERYCZNYM PRZEKAZYWANYM MIESZKAŃCOM JAKO ODPAD GABARYTOWY.
 4. ODBIÓR ODPADÓW BĘDZIE SZCZEGÓŁOWO KONTROLOWANY PRZEZ SŁUŻBY GMINY
  I PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY.
 5. JAKO ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ:
 • MEBLE
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 • ZUŻYTE OPONY (BEZ FELG)
 • ODPADY METALOWE