Cykl zebraniach sołeckich za nami

Od 12 lutego do 5 marca 2017 r.  we wszystkich sołectwach w Gminie Bobowa odbywały się zebrania mieszkańców. W każdym zebraniu uczestniczył Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. Przedstawił obszerną informację na temat zrealizowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach w 2016 roku, odnosząc się szczegółowo do zaplanowanych na 2017 rok wydatków majątkowych.

Burmistrz dziękuje mieszkańcom za aktywny udział w zebraniach. Zgłoszone wnioski podczas zebrań zostaną wdrożone do realizacji z wyjątkiem wniosków o remonty dróg na gruntach prywatnych.