Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bobowej

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bobowej rozpoczęły się o godz. 14.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej uroczystą mszą św. za Ojczyznę i poległych w walce o niepodległość Polski z intencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej, której przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. prałat dr Marian Chełmecki w koncelebrze z księżmi z terenu gminy ks. Piotrem Poślińskim – proboszczem parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej oraz ks. Bogusławem Maciaszkiem – proboszczem parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Wilczyskach.
Po mszy św. nastąpił przemarsz pod pomniki marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, gdzie odbyła się patriotyczna część uroczystości – odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, podniesienie flagi na maszt zakupionej w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, złożenie kwiatów pod pomnikami. Wiązanki kwiatów złożyli: Pani Marta Mordarska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej w asyście Pani Małgorzaty Molendowicz Przewodniczącej Rady Miejskiej i Pani Zdzisławy Iwaniec Sekretarza Gminy, Pan Jerzy Nalepka i Pan Adam Urbanek Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego i Pan Krzysztof Flądro Radny Powiatu Gorlickiego.
Na cmentarzach wojennych z I wojny światowej w Bobowej i w Siedliskach delegacje uczniów Szkół Podstawowych z Bobowej i Siedlisk złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Kwiaty zostały złożone również na grobie żołnierza uczestnika powstania styczniowego, który znajduje się na cmentarzu komunalnym w Bobowej.
Następnie głos zabrał Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej podkreślając znaczenie Święta Niepodległości będącego okazją do radosnego manifestowania patriotyzmu.
Wspomniał postać naszego rodaka Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego wielkiego Polaka w służbie Ojczyzny, który w 80. rocznicę śmierci otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta I Gminy Bobowa. Podziękował wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie w lokalne kultywowanie naszych narodowych świąt.
Uroczystość przy dawnym dworze Długoszowskich została zakończona wspólnym śpiewaniem pieśni legionowych prowadzonym przez Pana Roberta Gryzika dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, po czym nastąpiło przejście do sali widowiskowej Koronka gdzie odbyła się projekcja filmu pt. „Ułańska jesień”. o generale Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim.
Uroczystość prowadził Pan Józef Kantor Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Bobowej pod batutą Stefana Króla.