Gminne obchody 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Strażaka

2 maja 2023 roku w Bobowej odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta 3 Maja, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święta Strażaka Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, z intencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej z prośbą o opiekę Matki Bożej Królowej Polski nad mieszkańcami Miasta i Gminy Bobowa oraz za wszystkich strażaków z terenu gminy Bobowa, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. prałat dr Marian Chełmecki.

W koncelebrze udział wzięli Ks. Piotr Pośliński proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, a zarazem Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, Ks. Bogusław Maciaszek proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i  Męczennika w Wilczyskach, Ks. Jacek Kupiec Rektor kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach.
Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości prowadzonych przez druha Stanisława Pękale Komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP w Bobowej i orkiestrę dętą  pod kapliczkę św. Floriana znajdującą się na Rynku w Bobowej, gdzie uczniowie bobowskich szkół, druhowie młodzieżowych jednostek OSP i mieszkańcy gminy Bobowa rozwinęli wokół Rynku biało- czerwoną flagę. Podczas podnoszenia flagi na maszt przy akompaniamencie orkiestry wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy.

Następnie zaproszeni goście złożyli kwiaty pod figurą św. Floriana – Patrona Strażaków.
Wiązanki złożyli: Pan Jan Duda Poseł na Sejm RP, Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej w asyście Pani Małgorzaty Molendowicz Przewodniczącej Rady Miejskiej i Pani Zdzisławy Iwaniec Sekretarza Gminy, Pan Jerzy Nalepka i Pan Adam Urbanek Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego, w imieniu Pani Barbary Bartuś Poseł na Sejm RP wiązankę złożyli Pan Krzysztof Flądro Radny Powiatu Gorlickiego i Pan Łukasz Kruczek dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej, Pan Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Gorlicach w asyście Pana Waldemara Kroka Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach i Pana Tomasza Taraska Prezesa Zarządu Oddziału  Miejsko –  Gminnego  OSP w Bobowej.
Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie zasłużonych strażaków.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie odznaczyło:
Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa druhów
1. Sławomira Połcia
2. Adama Chochołowicza
3. Krzysztofa Króla
4. Zbigniewa Sobola
5. Marcina Nowaka
Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa druhów
1. Rafała Dągę
2. Marka Chochołowicza
3. Ryszarda Ziomka
Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa druhów
1. Konrada Abrama​
2. Dominika Szczepanka

Odznaczania wręczyli druh Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorlicach, druh Waldemar Krok Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i druh Tomasz Tarasek Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Bobowej
Odznaką Strażak Wzorowy odznaczono druhów: Tomasza Podobińskiego i Tomasza Kiełbasę.
Następnie głos zabrał Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, który powitał przybyłych gości i mieszkańców.

W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę pełnią wartości historyczne i patriotyczne oraz, że wolność nie jest nam dana na stałe i trzeba ją ciągle zdobywać i o nią się troszczyć. Burmistrz podziękował wszystkim strażakom za trud, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy, a szczególnie za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę i pomoc drugiemu człowiekowi, życząc zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz opieki św. Floriana.
Głos zabierali również Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, Pan Jan Duda Poseł na Sejm RP, Pan Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach i Pan Waldemar Krok Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach wszyscy podkreślali jak wielką rolę odgrywają obchodzone święta: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz Święto Strażaka. Złożyli życzenia wszystkim druhnom i druhom z Gminy Bobowa wyrażając uznanie za ich służbę.
Następnie przy akompaniamencie Orkiestry OSP z Bobowej, Pani Magdaleny Zębala pianistki Szkoły Muzycznej i wokalu Pana Roberta Gryzika dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej odśpiewano pieśni maryjne: ”Bogurodzica”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Gwiazdo śliczna wspaniała”, Zdrowaś Maryjo”, Po górach dolinach”, „Cześć Maryi, cześć i chwała” oraz pieśni patriotyczne: ”Polonez 3 maja” i „Rycerze Floriana”.