Gminne obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz gminne Święto Strażaków

2 maja 2022 roku w Bobowej odbyły się Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi oraz Gminne Święto Strażaków.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej z intencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej z prośbą o opiekę Matki Bożej Królowej Polski nad mieszkańcami Miasta i Gminy Bobowa oraz za wszystkich strażaków z terenu gminy, o Boże Błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Floriana z okazji gminnego święta strażaków, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej ks. dr Marian Chełmecki.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości prowadzonych przez orkiestrę dętą z Bobowej pod kapliczkę św. Floriana znajdującą się na Rynku w Bobowej. Wokół Rynku mieszkańcy gminy, uczniowie bobowskich szkół, druhowie młodzieżowych jednostek OSP rozwinęli flagę narodową. Przy akompaniamencie orkiestry wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Polski.

Zaproszeni goście złożyli kwiaty pod figurą św. Floriana – Patrona Strażaków.
Wiązanki kwiatów złożyli: Pani Poseł Barbara Bartuś w asyście Pana Krzysztofa Flądro Radnego Powiatu Gorlickiego i Pana Wojciecha Szafrańca dyrektora ZSZ w Bobowej, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza w asyście Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz i Sekretarza Gminy Pani Zdzisławy Iwaniec, Członkowie Zarządu Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka i Pan Adam Urbanek, ks. Piotr Pośliński – Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Gorlicach i Tomasz Tarasek Prezes Gminnego Zarządu OSP w Bobowej, znicz zapalili druhowie Jan Zieleń, Jan Juruś i Rafał Dąga.

Następnie głos zabrał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który powitał przybyłych gości i mieszkańców.
W swoim przemówieniu podkreślił jak ważną rolę pełnią wartości historyczne i patriotyczne oraz, że wolność nie jest nam dana na stałe i trzeba ją ciągle zdobywać i o nią się troszczyć. Burmistrz podziękował wszystkim strażakom za trud, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy, a szczególnie za działalność ratowniczą, a także bezinteresowną służbę i pomoc drugiemu człowiekowi, życząc zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz opieki św. Floriana.

Głos zabierali również Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP i Pan Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach podkreślając jak wielką rolę odgrywają obchodzone święta: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz Święto Strażaka. Złożyli także życzenia wszystkim druhnom i druhom z Gminy Bobowa wyrażając uznanie za ich służbę.

Następnie przy akompaniamencie Orkiestry OSP z Bobowej odśpiewano pieśń maryjną „Po górach dolinach” i nastąpił przemarsz do sali widowiskowej „Koronka” gdzie odbyła się kolejna część uroczystości w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej.

Zdjęcia z drona: Rafał Krok