Gmina Bobowa z dotacjami na remont dróg

W dniu 15 lutego 2023 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza z rąk Pani Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś otrzymał dwie promesy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na modernizację dróg na terenie Gminy Bobowa. Promesy zostały wręczone w obecności Posłów na Sejm RP  Patryka Wichra oraz Jana Dudy, Senatora RP Wiktora Durlaka, a także Wicewojewody Małopolskiego Mateusza Małodzińskiego.

Łączna kwota dotacji wynosi 612 089,00 złotych, co stanowi 60% wartości planowanych inwestycji.

Zmodernizowane zostaną następujące drogi gminne na długości około 1,5 kilometra:

  1. ulica Grochowa w Bobowej
  2. Siedliska – Słomianka

Całkowita wartość obydwu zadań wynosi 1 020 149,51 złotych, a środki pochodzące z budżetu Gminy Bobowa to 40% wartości zadań, czyli kwota 408 060, 51 złotych.

Także Powiat Gorlicki otrzymał promesę w wysokości 1 555 250,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Jankowej oraz budowę chodnika w ciągu tej drogi. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 110 501,95 złotych.