Apel Burmistrza Bobowej o utrzymanie czystości

Okres wiosenny to czas kiedy wykonuje się porządki w obrębie swoich posesji. Również tereny publiczne tj. drogi, place, cmentarze itp. są porządkowane po okresie zimowym.

W związku z tym Burmistrz Bobowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o uporządkowanie rowów przydrożnych, przynależnych do nich terenów oraz własnych działek z wszelkiego rodzaju odpadów, które zalegają w wielu miejscach.

Czystość w naszym mieście  i  gminie  leży nie tylko w gestii władz samorządowych, ale także każdego właściciela nieruchomości. Dlatego też w trosce o estetykę naszego miasta i gminy, zachęcam wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości oraz administratorów budynków,  do utrzymywania czystości i porządku na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

Dbajmy wspólnie o estetykę miejscowości w naszej gminie. Mam nadzieję, że wszystkim mieszkańcom zależy na jak najlepszym wizerunku naszego miasta i gminy.

                                                                                         Wacław Ligęza

                                                                                         Burmistrz Bobowej