Gmina Bobowa otrzymała milion złotych

W Urzędzie Gminy Ropa Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza otrzymał z rąk Pani Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka symboliczny czek na kwotę miliona złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostaną na rozbudowę infrastruktury przy stadionie sportowym w Bobowej.

Inwestycja obejmuje modernizację stadionu w zakresie budowy budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami (w tym instalacji fotowoltaicznej), parkingu, oświetlenia, jak również monitoringu obiektu.

Ponadto zakres inwestycji uwzględnia także modernizację drogi prowadzącej bezpośrednio do stadionu oraz obszaru przylegającego. Wybudowane zostanie oświetlenie uliczne, wykonane ogrody deszczowe oraz tzw. zielony parking – alejki, nasadzenia zieleni oraz małej architektury.

Koszt inwestycji wynosi 1 250 000,00 zł.  Kwota 250 000,00 zł. pochodzić będzie z budżetu Gminy Bobowa.