Dożynki Gminne w Sędziszowej

W dniu 15 sierpnia 2017r. w Sędziszowej odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Sołtys i Rada Sołecka Sędziszowej, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Sędziszowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Sędziszowej.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta Dziękczynna w intencji rolników z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z podziękowaniem za tegoroczne zbiory(od Burmistrza i Rady Miejskiej w Bobowej) koncelebrowana przez Księdza Jacka Kupca, Księdza Piotra Poślińskiego oraz Księdza Tomasza Gołąbka w Kościele pw. Św. Mikołaja w Siedliskach. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władzy, klerycy, kapłani, sołtysi, gospodarze Gminnych Dożynek, rolnicy oraz zgromadzeni goście. Homilię wygłosił Rektor Kościoła pw. Św. Mikołaja w Siedliskach Ksiądz Jacek Kupiec, który podkreślił w swych słowach jak ważną rolę odgrywają owoce ziemi będące wyrazem błogosławieństwa Boga.
Po uroczystej Mszy Świętej barwne Korowody Dożynkowe wyruszyły na plac przy Szkole Podstawowej w Sędziszowej. Następnie starostowie Dożynek Gminnych: Pani Maria Bartoszek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sędziszowej oraz Pan Stanisław Tabiś- Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sołtys Sędziszowej powitali zebranych gości. Drużba dożynkowy Pan Marcin Wąs w towarzystwie Pani Anity Lesiak powitali zebranych gości: Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Tabisia, Posła Pana Jana Dudę, Posła Pana Arkadiusza Mularczyka, Sekretarza Gminy Panią Zdzisławę Iwaniec, Wójta Gminy Korzenna Pana Leszka Skowrona, Księży, Radnych Powiatowych: Pana Adama Urbanka i Zygmunta Fryczka, Dyrektorów Szkół, Przedstawicieli Rady Miejskiej w Bobowej, Rolników, Komendanta Policji w Bobowej Pana Artura Siedlarza oraz media.
Następnie Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza serdecznie powitał zebranych gości, podziękował rolnikom za ich trud i pracę, oraz uroczyście rozpoczął Dożynki Gminne 2017.

Po czym nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych podczas której sołectwa z Sędziszowej, Wilczysk, Stróżnej, Siedlisk, Bobowej, Jankowej i Brzany zaprezentowały własnoręcznie wykonane dzieła. Tradycyjnie jak, co roku odbył się Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego. Jury, które występowało w składzie: Pani Agnieszka Śliwa-Klara, Pani Aleksandra Sokołowska oraz Pani Urszula Iwańska nagrodziło następujące Sołectwa:
I miejsce-Kategoria Wieniec Tradycyjny- Sołectwo Jankowa
I miejsce- Kategoria Wieniec Współczesny – Sołectwo Brzana (Wieniec ten zostanie przekazany do Muzeum w Lednicy)

Wieńce dożynkowe oraz chleby otrzymali:
Sędziszowa: Urszula i Sylwester Cieśla (wieniec i chleb)
Lidia i Wacław Ligęza (chleb),
Wilczyska: Ewa i Wiesław Tarasek (wieniec i chleb),
Bobowa i Berdechów: Anna I Piotr Job (wieniec i chleb),
Jankowa: Bernadeta i Stanisław Antosz (wieniec i chleb),
Stróżna: Halina i Czesław Mucha(wieniec i chleb),
Brzana: Ksiądz Tomasz Gołąbek (wieniec i chleb),
Siedliska: Małgorzata i Józef Solarz (wieniec i chleb)

Następnie Starostowie Dożynek Gminnych wręczyli zaproszonym gościom figurki przedstawiające wizerunek Matki Bożej Wniebowziętej.

Po czym na scenie zaprezentowali swe talenty artystyczne uczniowie Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, którzy zatańczyli skocznego krakowiaka (Opiekunem grupy była Pani Agnieszka Bartoszek) oraz nowoczesny układ taneczny (Opiekunem grupy była Pani Grażyna Marszał)oraz młodzi muzycy Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, którzy wystąpili z folkowym repertuarem przygotowanym pod czujnym okiem Pani Agaty Miki.

W trakcie dożynek organizatorzy zaprezentowali dawne prace żniwne, podczas których prócz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz druhów zaprezentowali się: Burmistrz Bobowej, Wójt Gminy Korzenna, Ksiądz Rektor Jacek Kupiec oraz Ksiądz Piotr Pośliński.

Dzieci zgromadzone licznie na dożynkach mogły poznać dawne narzędzia którymi posługiwali się ich dziadkowie podczas pracy zarówno na roli jak i w domu. Zorganizowany konkurs dotyczący wiedzy na temat dawnych przedmiotów tj.: jak sierp, niecka , czy prawidło pozwoliło najmłodszym na uczestnictwo w edukacyjnej zabawie.

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Jana Dudy na wniosek Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel nadał odznaki honorowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” rolnikom z Gminy Bobowa:

  1. Andrzej Lisik z Sędziszowej
  2.  Jan Mucha ze Stróżnej
  3. Stanisław Siedlarz z Siedlisk
  4. Stanisław Antosz z Jankowej
  5. Marek Chramęga z Wilczysk
  6. Stanisław Gniadek z Brzanej

Wręczenia odznak w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dokonał Pan Jan Duda Poseł na Sejm RP. Wyróżnionym rolnikom gratulacje złożył  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza

Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Start, który zachęcił zebranych do wspólnej zabawy tanecznej.