Dotacja dla gminy Bobowa na realizację zadania pn. „Mali artyści”

Kolejna dotacja dla gminy Bobowa na realizację zadania pn. „Mali artyści” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość zadania 4.030.646,40 zł, a dofinansowanie stanowi – 3.737.546,40 zł.

Projekt „Mali artyści” obejmie wsparciem 200 dzieci i 50 rodziców z terenu Gminy Bobowa zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (minimum 100 rodzin).

W ramach zadania utworzona zostanie Placówka Wsparcia Dziennego w Jankowej wraz z 3 filiami Bobowa, Siedliska, Wilczyska. W przypadku wszystkich lokalizacji prowadzone będą niewymagające pozwoleń budowlanych drobne prace adaptacyjne zmierzające do powstania pomieszczeń na działalność Placówki Wsparcia Dziennego.

Celem działania Placówki Wsparcia Dziennego będzie przede wszystkim wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans.