Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z dofinansowaniem w ramach inwestycji B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Centrum Kultury i Promocji Gminy bobowa otrzymało dofinansowanie z planu rozwojowego na realizację Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna Sali Koronka” w ramach inwestycji B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, którego celem jest wzmocnienie efektywności energetycznej obiektu lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnego źródła ciepła bardziej ekologiczną alternatywą.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 704 349,90 zł.