Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Bobowa Ksiądz Stanisław Święch

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Stanisława Święcha, długoletniego misjonarza w Kongo.

Tytuł honorowego Obywatela Gminy Bobowa otrzymał w 2007 roku „Za 50 lat posługi duszpasterskiej i 35 lat pracy misyjnej z dala od ojczyzny, rodziny i rodzinnej miejscowości Bobowej. Za wierność Bogu Jego Najświętszemu Sercu i swemu powołaniu, za czynienie dobra wobec bliźnich i samarytańską posługę chorym i potrzebującym, za życzliwość, skromność serdeczność w codziennym życiu, za godną naśladowania serdeczną więź z rodzinną miejscowością, a także okazywane wsparcie duchowe społeczności naszej gminy ”.