Burmistrz Bobowej wręczył nagrody uczniom wyróżnionym w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”

Dnia 4 marca 2021 r. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wręczył nagrody i dyplomy uczniom szkół podstawowych z Gminy Bobowa – wyróżnionym w konkursie  literacko-plastycznym „Wehikuł czasu” zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Nagrody otrzymali:

Szymon Połeć SP Bobowa – książka „Strata”

Patryk Kruczek SP Bobowa – książka „Gdzie noc skrzy się lodem”

Gabriela Szczypta SP Wilczyska – książka „Strata”

Natalia Dulęba SP Bobowa – książka „Strata”

Od organizatorów kampanii  Burmistrz Pan Wacław Ligęza otrzymał  złoty certyfikat  ze  specjalnym podziękowaniem  za  osobiste wsparcie XX jubileuszowej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2020 pod hasłem „Dorastamy asertywnie”. Złoty certyfikat otrzymała także Pani  Zdzisława Iwaniec – Koordynator kampanii za pomoc i wsparcie organizacyjne.

Burmistrz złożył gratulacje laureatom, życząc wielu kolejnych sukcesów oraz dobrych wyników w nauce. Podziękował za zaangażowanie w działania profilaktyczne uczniom, opiekunom, dyrektorom szkół oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – gminnemu koordynatorowi kampanii.