Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa – dofinansowanie w kwocie 9 950 000,00 zł. W tym roku zostanie wykonany następujący zakres:

– budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa, w tym: Berdechów, ul. Zielona i okolice,

– budowa sieci wodociągowej w m. Stróżna Przysiółek Podlesie,

– budowa sieci wodociągowej w m. Wilczyska,

– modernizacja studni ujęciowej w Bobowej – zakończenie w roku 2023,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią ścieków w m. Jankowa,

– przebudowa przepompowni ścieków P4 w Bobowej,

– dostawa i montaż pompy w przepompowni ścieków na Oczyszczalni Ścieków
w Siedliskach,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siedliska – zakończenie w roku 2023,

Łącznie w roku 2022 planuje się wykonać ponad 12 km sieci wodociągowej oraz prawie 5 km sieci kanalizacyjnej.