Kolejne pieniądze na remonty dróg gminnych trafiły do gminy

Po raz kolejny działania Burmistrza Wacława Ligęzy doprowadziły do pozyskania przez Gminę Bobowa dofinansowania na wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy w 2011 i 2014. Wysokość dofinansowania to kwota 330 tysięcy złotych. Zakres remontu obejmie: remont drogi gminnej ul. Półanki w miejscowości Bobowa na długości 860 m oraz  remont drogi gminnej Jankowa – Koczanka – Moroń w miejscowości Wilczyska na długości 650 . W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.