Apel służb powiatu gorlickiego dotyczący niewypalania traw

Drodzy mieszkańcy powiatu gorlickiego!

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, który wiąże się z ociepleniem i wysuszeniem pokrywy gleby wraz z zalegającą na niej dużą ilością suchych pozostałości roślinnych instytucje powiatu gorlickiego odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo terenów leśnych oraz właściwy rozwój obszarów i gruntów rolnych zwracają się z apelem o zaprzestanie wiosennego wypalania traw.

Pamiętajmy, że wypalanie traw stanowi bardzo duże zagrożenie pożarowe. Wypalane tereny i grunty rolne często graniczą z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi oraz terenami leśnymi. Ogień w bardzo szybkim tempie i w sposób niekontrolowany przez człowieka może przenieść się na kolejne grunty lub lasy i powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla zwierząt gospodarskich i mienia obywateli.

Straty, które mogą powstać wskutek nieodpowiedzialnego wiosennego wypalania pozostałości roślinnych, są nieraz trudne do oszacowania, a koszty akcji ratowniczych, odnowienia terenu leśnego czy przywrócenia właściwości gruntu rolnego są ogromne.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę wysokiej grzywny. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Ponadto rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe, są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności, obniżeniem płatności lub pozbawieniem płatności bezpośrednich w danym roku.

Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

Podpisany apel został przesłany do wszystkich lokalnych samorządów i mediów z prośbą o zamieszczenie go na swoich stronach internetowych. Zostanie on także przekazany do wszystkich parafii powiatu gorlickiego z prośbą o przeczytanie go w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach. Ponadto na tą okoliczność został przygotowany plakat informacyjny, który zostanie przekazany do wszystkich samorządów lokalnych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, nadleśnictw, a także szkół, aby dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu gorlickiego.