150 tysięcy złotych na modernizację dojazdów do pól i gospodarstw rolnych

Kolejne pozyskane środki na modernizację odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Bobowa. Dzięki otrzymanym 150 000 złotych wyremontowane zostaną drogi dojazdowe do pól i gospodarstw rolnych: Brzana – Podlesie w miejscowości Brzana, Jankowa – Bobowa (Piekło) Działki w miejscowości Jankowa, Wilczyska – Koczanka – Muzonówka w miejscowości Wilczyska i Jankowa – Rzeki – Piszczek w miejscowości Jankowa.

„Cieszę się, że nasze nieustanne starania o środki zewnętrzne przynoszą efekty, a tym samym program modernizacji dróg w całej gminie nie traci na dynamice. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę całego Zarządu Województwa Małopolskiego za przyznanie maksymalnej kwoty dofinansowania.” – powiedział burmistrz Wacław Ligęza.