Absolutorium dla Burmistrza

W poniedziałek, 25 czerwca 2012 roku podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Bobowej po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2011 oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium radni gminy Bobowa jednomyślnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
W dyskusji nie szczędzono słów uznania dla Burmistrza Wacława Ligęzy za jego dotychczasową pracę i skuteczne zabiegane o środki spoza budżetu, dzięki czemu zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych w sali obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *