232. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w SP w Jankowej

Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.

Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
przed pamiątką chyląc głowy.

Historia naszej Ojczyzny jest niezwykle bogata i interesująca. Dając wyraz pamięci o ważnych wydarzeniach
w dziejach narodu polskiego, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jankowej przygotowali uroczysty apel
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Klasa III pod kierunkiem pani Izabeli Myśliwiec przygotowała montaż słowno-muzyczny, podczas którego śpiewali patriotyczne pieśni i recytowali wiersze. Akademia była wyjątkową okazją, aby podkreślić znaczenie symboli narodowych i kultywować patriotyzm wśród młodych ludzi.

W dalszej części uczniowie klas starszych uczcili Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

To ważne wydarzenie w historii Polski miało miejsce 3 maja 1791 roku. Wówczas, podczas obrad Sejmu Wielkiego, posłowie uchwali konstytucję, która przyczyniła się do wzmocnienia pozycji państwa polskiego
i wprowadzenia wielu pozytywnych zmian.

W krótkim przedstawieniu uczniowie przybliżyli nam  historię uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 roku. Wyjaśnili, czym jest konstytucja i dlaczego uchwalenie Konstytucji 3 maja ma tak istotne znaczenie dla historii polskiej i europejskiej demokracji. Odegrali również rolę posłów, marszałka Małachowskiego oraz samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzięki temu mogliśmy się przenieść w czasie i poznać to osiemnastowieczne historyczne wydarzenie.

Dzięki takim inicjatywom, uczniowie mogą lepiej poznać historię swojego kraju, która pozwoli im zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość.