Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Efektywni na rynku pracy”

Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Efektywni na rynku pracy”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych / biernych zawodowo, wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy.

W ramach projektu będą realizowane usługi w postaci: wsparcia doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych i zawodowych, staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:
Projekt Efektywni na rynku pracy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu: Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

Do kogo adresowany jest projekt? Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy / są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 Osoba powyżej 50 r.ż.
 Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
 Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
 Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.
 Osoba bierna zawodowo,
 Kobieta

W ramach projektu oferowane jest KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 Wsparcie doradcy zawodowego
 Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 Szkolenia komputerowe
 Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
 Stałe usługi pośrednika pracy

Kiedy i gdzie można się zapisać?
Rekrutacja do projektu: 10.2020 – 03.2021

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.
TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata Renkiewicz Mail: malopolska@jcgroup.pl