Zagraniczne szkolenia nauczycieli SP Bobowa w ramach programu „Erasmus+”

Szkoła Podstawowa w Bobowej uczestniczy w roku szkolnym 2019/2020 w unijnym programie „Erasmus+”. W ramach tego programu w trakcie bieżącego roku szkolnego 13 nauczycieli bierze udział w dwutygodniowych szkoleniach metodycznych bądź językowych w 5 krajach europejskich.

W pierwszym semestrze Pani Marta Michalik i Pani Magdalena Górowska udały się do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczny języka angielskiego, Pan Sylwester Szczepanek wyruszył do Włoch również na kurs metodyczny języka angielskiego, natomiast do Niemiec wyjechały: Pani Jolanta Połeć (kurs metodyczno-językowy), Pani Lucyna Hartig i Pani Wiesława Tarasek (kurs języka niemieckiego).

16 stycznia 2020 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej w Bobowej odbyło się podsumowanie mobilności do Niemiec w ramach tzw. „Kawiarenki Europejskiej”. Przybyli na nią zaproszeni goście: dyrektor SP w Bobowej Pan Adam Urbanek, dyrektor ZSP w Wilczyskach Pani Barbara Włodarz, dyrektor ZSZ w Bobowej Pan Wojciech Szafraniec, przedstawicielka ZSO w Bobowej Pani Agata Mruk, przewodnicząca Rady Rodziców SP w Bobowej Pani Jolanta Turska, koordynator projektu Erasmus+ Pan Paweł Popardowski oraz nauczyciele i reprezentacja uczniów SP w Bobowej.

Nauczycielki, które uczestniczyły w szkoleniu w Niemczech podzieliły się z zebranymi swoimi wrażeniami z pobytu w tym kraju. Opowiedziały o swoich kursach, zachęcały innych do ubiegania się o granty, motywowały do dalszego doskonalenia się poprzez udział w podobnych przedsięwzięciach, odpowiadały na pytania zainteresowanych.

Podczas tego spotkania uroczyście wystąpili uczniowie klasy 7a, którzy najpierw podali kilka informacji na temat języków europejskich i skutecznych sposobów ich uczenia się, a następnie przedstawili kilka ciekawostek dotyczących Niemiec oraz mieszkańców tegoż kraju.

W związku z tym, iż termin szkolenia nauczycieli w Niemczech zbiegł się z okresem adwentu uczniowie zaprezentowali szereg tradycji i zwyczajów obchodzenia adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w Niemczech. Spotkanie ubogacono kolędami w języku niemieckim. W kawiarence serwowano kawę i przysmaki świąteczne przywiezione z Niemiec.

Na koniec zaprezentowano fotorelację i krótki filmik ze szkolenia nauczycieli w Niemczech.

Spotkanie przygotowały Panie: Jolanta Połeć, Lucyna Hartig i Wiesława Tarasek.