XXIX Spartakiada Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 16 czerwca 2018 roku na terenie stadionu sportowego w Bobowej odbyła się XXIX Spartakiada Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Rejonowy PCK w Gorlicach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Bobowej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach.

Spartakiada zakończyła się następującymi wynikami:

miejsce I: HDK przy KP PSP w Gorlicach
miejsce II: HDK Kolegium Sędziów Piłkarskich
miejsce III: HDK Fratres z Łużnej
miejsce IV: HDK Narodowe Gorlice
miejsce V: HDK w Ropie
miejsce VI ex aequo  HDK przy OSP Moszczenica oraz HDK przy UM w Bobowej