Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę- Relacja

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Bobowej odbyły się Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Bobowej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Stowarzyszenie Gryf.

Wydarzenie rozpoczęło się procesją z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych do kościoła pw. Świętej Zofii w Bobowej. W procesji wzięli udział: wierni, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, organizacje i stowarzyszenia niosące feretrony i sztandary, Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Bractwo Kurkowe z Gorlic, Bractwo Rycerskie z Bobowej, przedstawiciele władz miasta oraz powiatu, duszpasterze, siostry zakonne oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Zofii- Patronki Miasta Bobowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza. Biskup podczas homilii zadał wszystkim zebranym pytanie nie tracące na aktualności, mianowicie zapytał wiernych: co bylibyśmy w stanie oddać naszej Ojczyźnie. W swych słowach podkreślił jak ważną rolę odgrywa dla nas Ojczyzna,zarówno ta duża jak i ta mała, którą tworzą ważne w naszym życiu wspólnoty:  rodzina oraz lokalna społeczność.

Po nabożeństwie goście w uroczystym orszaku udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz jego adiutanta Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, by móc oddać hołd wielkim Polakom, składając pod ich popiersiami wiązanki kwiatów. Następnie druhowie strażacy wciągnęli flagę na maszt, a zgromadzeni goście odśpiewali wspólnie hymn narodowy oraz złożyli kwiaty pod pomnikami.

Następnie Burmistrz Bobowej powitał zebranych gości, a uczestnicy wydarzenia zabrali głos gratulując inicjatywy oraz organizacji wydarzenia- odgrywającego tak ważną rolę dla pamięci bliskiej sercu Ojczyzny.
W trakcie uroczystego spotkania Burmistrz Bobowej wraz z Proboszczem Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej wręczyli Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi kwiaty oraz podziękowanie za obecność oraz przewodniczenie uroczystej Mszy Świętej rozpoczynającej Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Podczas wydarzenia na uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji,  wśród których wyróżnić można: występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Bobowej, którzy zaprezentowali przed publicznością poloneza oraz taniec hiszpański, koncert Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach, koncert zespołu „Łzy”, pokaz biało-czerwonych sztucznych ogni oraz wspólne biesiadowanie.