Wyciek nieznanej substancji do Rzeki Biała Tarnowska

Dzisiaj (01.04.2019r.) rano około godziny 9:15 w miejscowości Bobowa doszło do wycieku nieznanej substancji do Rzeki Biała Tarnowska. Wyciek zlokalizowany został poniżej ujęcia wody, w związku z tym nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego. Po zbadaniu próbki wody przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono, że nie doszło do skażenia wody w Rzece Biała Tarnowska.

Na miejscu zdarzenia obecne były służby takie jak:

  • Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bobowej,
  • Policja,
  • Straż Rybacka.

Nad przebiegiem sytuacji czuwa Kierownik Gminnej Jednostki Komunalnej w Bobowej.