Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Wilczyskach i Jankowej

W niedzielę 3 lutego 2019r. w Domach Kultury w Wilczyskach i Jankowej odbyły się zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich. Spotkania otworzył Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza witając zgromadzonych mieszkańców, następnie przedstawił przebieg zebrań wyborczych. Głos zabrała także mł. asp. Ewa Bożek funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bobowej która przypomniała kwestię bezpieczeństwa, a także wyjaśniła jak ważne jest noszenie odblasków po zmroku, zainteresowani mieli możliwość zadać pytania Pani aspirant, która udzielała odpowiedzi mieszkańcom.
Podczas zebrań w obydwu sołectwach przegłosowano, iż kadencja sołtysów i rad sołeckich powołana zostanie na okres 5 lat. Zarówno w Wilczyskach jak i w Jankowej funkcję sołtysa będą pełnić dotychczasowi sołtysi wsi, w Wilczyskach Pan Tomasz Tarasek a w Jankowej Pan Stanisław Bulanda.

Zmiany osobowe nastąpiły w radzie sołeckiej zarówno w Wilczyskach gdzie zwiększono liczbę członków rady sołeckiej z 6 osób do 8 osób, jak również w Jankowej gdzie liczba członków rady sołeckiej pozostała bez zmian. Obecni sołtysi podziękowali byłym członkom rad sołeckich za ich bezinteresowną pracę oraz wsparcie, dziękowali również mieszkańcom za zaufanie i oddane głosy dzięki którym znów mogą pełnić funkcję sołtysa, deklarując tym samym pomoc i zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Poniżej pełna lista członków rad sołeckich i sołtysów.

W Wilczyskach w wyborczym spotkaniu udział wzięło 76 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Tomasz Tarasek

Rada sołecka :
1. Ligęza Wacław

2. Pękala Stanisław

3. Wiatr Jarosław

4. Popiela Dorota

5. Janota Wiesław

6. Góra Małgorzata

7. Semla Stanisław

8. Mucha Włodzimierz

W Jankowej w wyborczym spotkaniu udział wzięło 76 osób. Na nową kadencję w latach 2019-2024 zostali powołani:

Sołtys – Stanisław Bulanda

Rada Sołecka :
1. Nowak Andrzej

2. Zięba Józef

3. Forczek Ryszard

4. Forczek Bogusław

5. Kasprzyk Jan

6. Rodak Alicja

7. Szczepanek Zygmunt

8. Wąs Marcin

9. Szczepanek Władysław

Gratulujemy, i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectw.