Laureaci konkursu zespołowego „MY” prowadzonego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 nagrodzeni przez Burmistrza Bobowej

Uczniowie klasy III b  Gimnazjum w Siedliskach zostali laureatami konkursu zespołowego „MY” prowadzonego w  ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Zadaniem konkursu było zobrazowanie hasła  „MY” za pomocą zdjęcia.

Za zwycięską  pracę  organizatorzy kampanii przyznali uczniom  nagrodę główną tj. kamerę sportową.

Uczniowie wykonywali pracę pod opieką nauczyciela Pani Agnieszki Śliwy-Klara.

W dniu  4 lutego  2019 r. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza wręczył uczniom nagrodę i dyplom, a nauczycielowi prowadzącemu certyfikat z podziękowaniem za zaangażowanie w realizację konkursu fotograficznego.

Nagrodę odebrali przedstawiciele klasy:

  • Cieśla  Marlena  – Przewodnicząca Samorządu Klasowego
  • Patrycja Kalisz,
  • Martje Prause.

Burmistrz złożył gratulacje laureatom . Wyraził  zadowolenie, że dzieci, młodzież i nauczyciele  z Gminy Bobowa angażują się w działania prowadzone w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, życząc wielu kolejnych sukcesów oraz dobrych wyników w nauce. Podziękował za zaangażowanie uczniom, opiekunowi oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – gminnemu koordynatorowi kampanii.