Wsiedlanie kuropatw na terenie Koła Łowieckiego Bażant

Od 2017 roku Koło Łowieckie „Bażant” prowadzi działania związane
z introdukcją populacji kuropatwy na terenie koła łowieckiego. Na podstawie informacji od łowczych wiemy, iż wyniki ubiegłorocznej akcji wsiedlania przyniosły bardzo pozytywne rezultaty, kuropatwa była tego roku zauważalna
w łowisku. 16 sierpnia 2018 r. w Stróżnej kolejne 114 kuropatw zostało wypuszczone na teren koła łowieckiego. W wydarzeniu wzięli udział: Prezes Koła Pan Zbigniew Gryzło, łowczy i koledzy myśliwi oraz Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. Zakup kuropatw był zrealizowany ze środków Koła Łowieckiego Bażant, darowizny jednego z myśliwych oraz nagrody jaką Koło otrzymało za zajęcie 1 miejsca w odstrzale drapieżników ( lis i kuna). Burmistrz Bobowej docenia  działania Koła Łowieckiego, dzięki którym kuropatwa zaczyna być zauważana w środowisku naturalnym naszego regionu. Przy kolejnym wsiedlaniu kuropatwy zadeklarował udzielenie wsparcia na zakup kurek. Koło planuje kolejną introdukcje w przyszłym roku.