Trwa budowa trasy biegowej w Bobowej wraz z oświetleniem i małą architekturą

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Budowa trasy biegowej w Bobowej wraz z oświetleniem i małą architekturą w ramach projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne –SPR. Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 6, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt zadania wynosi 2 361 664,33 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2018 r.