Ważna informacja dla przedsiębiorców

Burmistrz Bobowej informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w sytuacji kryzysu związanego  z epidemią COVID-19,  na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Bobowej podejmie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, oraz w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości  wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19.

Komunikat poświęcony wsparciu małopolskich firm w ramach Pakietów Przedsiębiorczość i Płynności Finansowa Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/malopolska-tarcza-antykryzysowa-informacje

 

Działania Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej:

https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-tarcza-antykryzysowa