Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach zawiadamia o stwierdzeniu w dniu 24.11.2020r. przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu Bardejov na Słowacji. Jednocześnie przypomina o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych utrzymujących trzodę chlewną oraz zwraca uwagę na regularny wywóz śmieci i zabezpieczenie miejsca ich gromadzenia jako potencjalnego źródła zakażenia afrykańskim pomorem świń.