VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny

7 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Jankowej odbył się  VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Co roku przebiega on pod innym hasłem, a tegoroczne brzmiało: „Bliżej Ekologii”. Organizatorami wydarzenia byli: Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Starostwo Gorlickie oraz Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z powiatu – laureaci gminnych etapów  konkursu. Główne cele zmagań konkursowych to: propagowanie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającą go naturą, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wskazanie skutecznych sposobów ochrony przyrody.

Alicja Rodak – dyrektor szkoły bardzo serdecznie powitała uczestników konkursu i ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Zaszczyt otwarcia konkursu przypadł panu Stanisławowi Tabisiowi – Przewodniczącemu  Rady Miejskiej w Bobowej. Następnie głos zabrała pani Grażyna Kurzawa – prezes Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach, która powitała zgromadzonych i przedstawiła skład Komisji Konkursowej. Przewodnicząca komisji, pani Agata Mliczek-Bielat zapoznała uczniów z zasadami przebiegu konkursu i życzyła owocnej pracy. Uczniowie po rozwiązaniu testu wraz z opiekunami udali się pieszo do „Stajni w Jankowej”. Droga minęła bardzo szybko, w czasie wędrówki podziwialiśmy piękne krajobrazy. W stadninie z zachwytem podziwiali piękne konie na wybiegu, a ochotnicy mogli je dosiąść. Dowiedzieliśmy się, że w niedługim czasie będzie można nauczyć się siodłania, czyszczenia, obchodzenia się z koniem, a także jazdy konnej od podstaw. Pełni wrażeń, głodni udaliśmy się na leśną polanę, gdzie czekały na nas przygotowane grillowane kiełbaski. Piękna pogoda i dobry nastrój dopisywał wszystkim w tym dniu. Do szkoły wróciliśmy busami, komisja konkursowa wyłoniła już zwycięzców.

Na podsumowanie konkursu przybyli goście: Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Bobowej – pan Wacław Ligęza, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Gorlicach – pani Maria Puścizna-Syc. W swych wystąpieniach podkreślili, że w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. To człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Dlatego bardzo ważna jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, która skłoni wszystkich wokół do refleksji nad stosunkiem do przyrody, potem do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu.

Następnie goście wręczyli laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu nagrody książkowe i dyplomy.

I miejsce – Julia Lewandowska

(opiekun mgr Iwona Stec, Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach)

II miejsce – Patryk Libront

(opiekun mgr Maria Tomasik, Szkoła Podstawowa w Biesnej)

III miejsce – Julia Haberek

(opiekun mgr Barbara Abram, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie)

Na zakończenie dyrektor szkoły w imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała Staroście Gorlickiemu Karolowi Górskiemu za ufundowanie nagród, a wszystkim uczestnikom gratulowała i życzyła dalszych sukcesów.