Uruchomiono System Informacji Przestrzennej Gminy Bobowa

Gmina Bobowa uruchomiła elektroniczny System Informacji Przestrzennej IPmap, który umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom, w tym głównie mieszkańcom, inwestorom i turystom, dostęp do informacji obejmujących m.in.: planowanie przestrzenne, ewidencję gruntów i budynków, numerację adresową, ochronę środowiska oraz lokalizację użytecznych i ciekawych miejsc na terenie gminy.

Zakres tematyczny danych prezentowanych na portalu mapowym jest bardzo obszerny i będzie systematycznie uaktualniany. Należy podkreślić, że portal ten nie udostępnia wglądu do żadnych danych chronionych, a prezentowane informacje mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych. Niemniej, dzięki stałemu dostępowi do prezentowanych danych, możliwe jest wstępne zapoznanie się z pożądanym zakresem informacji oszczędzając, w wielu przypadkach, konieczność osobistej wizyty w urzędzie.

Po wybraniu odpowiedniej warstwy możemy uzyskać szczegółowe informacje z danego zakresu np. granice działek i ich numery ewidencyjne, obręby geodezyjne, klasyfikacje gruntów, lokalizacje instytucji wraz z danymi teleadresowymi, obiekty chronione, tereny inwestycyjne, itp. Ponadto aplikacja wyposażona jest w narządzie umożliwiające wyszukiwanie konkretnej nieruchomości znając jej adres lub numer ewidencyjny działki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji np. na temat przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wystarczy uruchomić odpowiednią warstwę tematyczną lub wyszukać miejscowy plan po numerze uchwały. Dla celów informacyjnych istnieje możliwość wygenerowania wypisu i wyrysu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjąłem decyzję o opracowaniu i udostępnieniu w formie elektronicznej planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Bobowa. Wdrożony system ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom i inwestorom wyszukiwanie oraz pozyskanie informacji przestrzenno-ewidencyjnych dotyczących naszej Gminy. Oprócz samego portalu mapowego system udostępnia pracownikom Urzędu Miejskiego zaawansowane narzędzia informatyczne, które sprawiają, że wykonywane przez nich codzienne obowiązki z zakresu planowania przestrzennego są bardziej efektywne, a tym samym sprzyjają poprawie jakości obsługi Klientów i szybkości załatwiania spraw. – podsumowuje burmistrz Wacław Ligęza.

System Informacji przestrzennej dostępny jest pod poniższym linkiem: