Od połowy przyszłego roku ceny wody i ścieków będzie ustalał krajowy regulator

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zmienia system ustalania cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Według nowych przepisów o wysokości taryf za wodę i ścieki nie będzie decydował Samorząd Gminy – ceny ustalać będzie powołana przez Sejm RP nowa instytucja taryf za wodę i ścieki.

Wody Polskie będą pełnić funkcję regulatora cen i od czerwca 2018 r. będą ustalać taryfy za wodę i ścieki. Ustalona w ten sposób cena będzie obowiązywać przez 3 lata.

Instytucja ta będzie miała szerokie kompetencje, począwszy od opiniowania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf,  po rozstrzyganie  ewentualnych sporów pomiędzy odbiorcami usług, a przedsiębiorcami.