Ukończono remont konserwatorski kościoła pw. Św. Zofii w Bobowej

W dniu 29 marca 2018 r. odbył się odbiór prac przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej. Remont konserwatorski kościoła obejmował następujący zakres prac: konserwacja posadzki, konserwacja wyposażenia ruchomego m.in.  kropielnicy, ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych wraz z obrazami, rzeźbami i złoceniami, konserwacja ambony wraz ze złoceniami, konserwacja chóru, balasek, stelli w prezbiterium, obrazów, krucyfiksa, epitafium, prospektu organowego, lampki wiecznej i ławek. Ponadto zakres prac obejmował wykonanie alejek z płyt kamiennych wokół kościoła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby kościoła.

Remont kościoła pw. św. Zofii w Bobowej został zrealizowany w ramach projektu pn. Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej, poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity wykonania prac  wynosi 1 121 292,99 zł, z czego dofinansowanie  to kwota  824 087,99 zł.