Uczniowie z Sędziszowej z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

8 kwietnia br. uczniowie klas II – VI Szkoły Podstawowej w Sędziszowej pod opieką dyrektor szkoły Marii Bartoszek oraz nauczycieli Grażyny Marszał i Joanny Rutki uczestniczyli w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z obowiązkami i pracą zawodowych strażaków, a przede wszystkim kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego. Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia prezentacji multimedialnej i wysłuchania prelekcji zastępcy komendanta Dariusza Surmacza dotyczącej trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz prowadzonych przez nich akcji ratowniczo – gaśniczych. Uczniowie dowiedzieli się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale mają inne równie ważne obowiązki. Zajmują się ratownictwem medycznym, chemicznym i ekologicznym, ratownictwem wysokościowym, wodno – nurkowym i technicznym (zawalenia, wypadki oraz likwidacja miejscowych zagrożeń).

Uczniowie w czasie spotkania ze strażakami mogli zapoznać się ze sprzętem oraz metodami gaszenia pożarów i ratowania ludzi z wypadków. Strażacy tłumaczyli zastosowanie różnorodnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu wozów strażackich. Zaprezentowali także elementy, z jakich składa się strój strażacki wykorzystywany podczas akcji gaszenia ognia. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się poduszki powietrzne używane do podnoszenia bardzo ciężkich przedmiotów oraz „lanie wody” z prawdziwego węża strażackiego.

Na zakończenie tej krótkiej relacji należy podkreślić, że nasi uczniowie w czasie wizyty w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach spotkali się z wielką serdecznością i zrozumieniem ze strony strażaków. Za co składamy serdecznie podziękowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *