Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Stróżnej

                  4 września 2021 roku odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura, to utwór: „Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

W tym roku nasza szkoła także wzięła udział w tej akcji i 9 września uczniowie klas: VI, VII i VIII wraz z panem dyrektorem oraz uczącymi ich nauczycielami zebrali się na sali gimnastycznej szkoły, aby wysłuchać fragmentów utworu.

Tym razem do wspólnego czytania zostały zaproszone: pani Anna Jurek i pani Maria Cieśla. Obydwie panie na co dzień prężnie działają w Kole Gospodyń Wiejskich w Stróżnej, a prywatnie są mamami m. in. tegorocznych ósmoklasistek.

Zanim zgromadzeni uczniowie odsłuchali fragmentów utworu, pani Maria Włudyka przybliżyła im tematykę lektury, wyjaśniła pojęcie „dulszczyzny”, które ściśle związane jest z książką a także przedstawiła sylwetkę Gabrieli Zapolskiej.

Zaproszone panie brawurowo wcieliły się w powierzone im role: pani Ania – Dulskiej, a pani Maria – służącej Hanki, wykazując się świetną dykcją i niezwykłym talentem aktorskim, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Pan dyrektor dziękując obu mamom za przyjęcie zaproszenia, zwrócił uwagę na ich piękne stroje, które wspaniale komponowały się z przygotowaną dekoracją.

To było bardzo przyjemne spotkanie, o czym świadczy fakt dużego zainteresowania ze strony uczniów.

Akcję Narodowego Czytania w naszej szkole przygotowały i nad jego prawidłowym przebiegiem czuwały: pani Maria Włudyka i pani Wioletta Bogusz.