Szkolenie z zakresu łączności dla strażaków z gminy Bobowa

W dniu 2 lutego 2018 r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się szkolenie z zakresu organizacji łączności w sieciach radiowych UKF. Szkolenie było skierowane do strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa.

Celem szkolenia było przypomnienie zasad organizacji łączności radiowej UKF, właściwą interpretację zasad alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych.

Szkolenie przeprowadził Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. Andrzej Czeluśniak.

Podczas szkolenia  obecny był również  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który szczegółowo omówił dotacje na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Gorlickiego.