Szesnasta edycja programu Dzień Przedsiębiorczości

20 marca odbyła się szesnasta edycja programu Dzień Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ideą tego programu jest z jednej strony włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie innowacyjnego podejścia do przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Z drugiej natomiast umożliwienie młodym ludziom obserwacji stanowiska pracy i bezpośredniego kontaktu z osobą, która tę pracę wykonuje, pogłębienia wiedzy o danym zawodzie.

Dzięki udziałowi w programie 51 uczniów klasy 3a i 3b T miało możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W projekcie wzięły udział 23 podmioty gospodarcze. Dziękujemy wszystkim firmom i instytucjom za życzliwość i pomoc okazaną uczniom naszej szkoły w przygotowaniu do świadomego wyboru zawodu w ramach programu Dzień Przedsiębiorczości. Warto uczyć się od praktyków!

https://zsobobowa.eu/index.php/nauczyciele/przedsieciorczosc/806-szesnasta-edycja-programu-dzien-przedsiebiorczosci