Wyróżnienie uczennicy z Wilczysk Patrycji Pękali w Krakowie

Patrycja Pękala, uczennica Szkoły Podstawowej w Wilczyskach otrzymała wyróżnienie w XIV Małopolskim Konkursie Literackim  ZIEMIO OJCZYSTA pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018 oraz honorowym patronatem Konsula  Królestwa Danii, Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty.  Podczas uroczystej gali w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, uroczystość uświetniono występem chóru i odczytaniem fragmentów literackich prac konkursowych, które były wyrazem patriotyzmu, przywiązania do ziemi ojczystej, tradycji, historii, obyczajów oraz naszej współczesności.