Święto Niepodległości w Bobowej 11 listopada 2011 r

Gminne uroczystości z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godz. 15.00 w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił ks. Dziekan Marian Jedynak w asyście ks. Proboszcza z Jankowej Józefa Pyrka.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła Orkiestra Dęta z Bobowej pod dyrekcją Stefana Króla.
Po mszy świętej uroczystą sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Stanisław Siedlarz.
Delegacja harcerzy udała się z kwiatami na cmentarz wojskowy.
Część artystyczną przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej. Wystąpił chór szkolny pod dyrekcją Andrzeja Małeckiego i grupa recytatorów.
Galeria zdjęć z uroczystości

Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury. Burmistrz Wacław Ligęza i Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz wręczyli akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa panu Profesorowi Leszkowi Stochowi.
Rada Miejska w Bobowej uchwałą z dnia 22 września 2011 roku nadała godność Honorowego Obywatela Gminy Bobowa prof. zw. dr hab. Inż. Leszkowi Sochowi &#8222 za wybitne osiągnięcia naukowe, niezwykłą pracowitość, która doprowadziła do pełni rozwoju posiadanych talentów, za piękną postawę życiową, będącą przykładem dla młodego pokolenia, za życzliwy i przyjazny stosunek do ludzi wyrażający się gotowością pomocy, za wspieranie karier zawodowych wielu Bobowian, a także promowanie Bobowej nie tylko w kraju, ale również za granicą.&#8221 (cytat z uchwały)
Nowo odznaczony Honorowy Obywatel Gminy Bobowa wygłosił obszerny wykład, w którym zawarł podziękowania dla władz gminnych oraz dokonał podsumowania swojej kariery zawodowej na tle wydarzeń historycznych począwszy od końca II wojny światowej.
Listy gratulacyjne nadesłali między innymi: Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Profesor Antoni Tajduś i Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Profesor Jan Chłopek.
Głos zabrali obecni na sali parlamentarzyści: senator Stanisław Kogut, poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Andrzej Romanek, profesor Marek Szczerba.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Burmistrzowi Nowego Targu Markowi Fryźlewiczowi pamiątkowej statuetki w podziękowaniu za udostępnienie oryginału odczytu Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z roku 1933 pt. &#8222 Wzruszenia Krakowskie&#8221 . Reprint tej publikacji został wydany staraniem i nakładem Urzędu Miejskiego w Bobowej w roku 2010. Pamiątkową statuetkę wręczył Burmistrz Wacław Ligęza.
Uroczystości w dniu 11 listopada zakończył koncert Orkiestry Dętej z Siedlisk pod dyrekcją Roberta Motyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *