Zasłużona emerytura

Po 38 latach pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej na zasłużoną emeryturę przeszła Pani mgr Maria Matusik. Większości z nas Pani Maria kojarzy się z biblioteką szkolną, w której przepracowała wiele ostatnich lat. Przez szereg lat z jej udziałem i z jej inicjatywy odbyło się wiele uroczystości szkolnych, akademii okolicznościowych i innych wydarzeń, do których profesjonalnie potrafiła przygotować uczniów tej szkoły, trafnie dobierając słowo i muzykę. Zawsze współpracowała chętnie z samorządem uczniowskim, doradzając i wspomagając rozmaite działania o charakterze kulturalnym. Będąc wychowawczynią wielu klas, zawsze zwracała uwagę na kulturę osobistą i poprawne wzajemne relacje w grupie.

Przez całe lata starała się wpoić młodzieży nawyk czytania i szacunek do książki, co jak wiemy szczególnie ostatnio  nie jest rzeczą łatwą.

Zawsze lubiana przez uczniów i ceniona za wyjątkową oryginalność przez koleżanki i kolegów na  trwałe wpisała się w historię tej szkoły.

Na emeryturze życzymy  Pani Marii przede wszystkim zdrowia, sił i środków do realizacji wielu jeszcze marzeń oraz planów, ciekawego wypełnienia większej ilości wolnego czasu i oczywiście wdzięcznej pamięci o pozostających tutaj koleżankach i kolegach.

 

Społeczność ZSZ w Bobowej