Święto Niepodległości 11 Listopada 2013

Gminne uroczystości z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godz. 14.00 w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej. Mszy świętej za  Ojczyznę i poległych w walce o Jej niepodległość przewodniczył Honorowy Obywatel Gminy Bobowa ks. Józef Pyrek w asyście proboszczów parafii  Bobowa, Jankowa, Wilczyska oraz rektoratu w Siedliskach.  Homilię wygłosił ks. Dziekan Marian Jedynak. Oprawę muzyczną  zapewniła Orkiestra Dęta z Bobowej.

Po uroczystej Mszy świętej z intencji Rady Miejskiej oraz Burmistrza  uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Bobowej oraz poczty sztandarowe  przeszli  do  sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej.  

Delegacja harcerzy udała się na cmentarz z I wojny światowej, gdzie zostały  złożone  kwiaty i zapalono znicze.

Podczas uroczystej sesji Burmistrz Pan Wacław Ligęza i Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Stanisław Siedlarz wręczyli akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Panu Profesorowi Mariuszowi Gąsiorowi. Obecni na sali przyjęli  ten moment  brawami na stojąco, a orkiestra dęta z Siedlisk zagrała wiązankę melodii dedykowanej zacnemu Bobowianinowi. 

 „Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Panu Profesorowi Mariuszowi Gąsiorowi  jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania  dla całokształtu Jego działalności zawodowej i społecznej. Pracowitemu życiu  profesora  towarzyszy życzliwy i przyjazny stosunek do ludzi, wyrażający się  gotowością  rady, pomocy i współpracy. W trakcie swojej pracy lekarza wykazuje  się zawsze zrozumieniem problemów pacjentów kompetencją i troską o dobro drugiego człowieka. Ogromnym wkładem Pana Profesora w zasługi dla naszej małej ojczyzny  jest dbanie o to, co najcenniejsze, czyli o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.  Mottem życiowym Pana Profesora jest służenie innym, co daje Mu  szczególny powód do satysfakcji.  Jest wzorem uczonego, nauczyciela i przyjaciela” ( cyt. z uzasadnienia do Uchwały Nr XXXVII/260/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013 r.)

Pan Profesor Mariusz Gąsior   podziękował  władzom  Gminy  za docenienie Jego pracy na rzecz Mieszkańców Gminy Bobowa oraz wyróżnienie najwyższą godnością obywatelską, jaką Gmina rozporządza. Następnie przedstawił swoją  karierę zawodową  i  zapoznał zebranych z najnowszymi metodami leczenia chorych z zawałem serca, ostrymi zespołami wieńcowymi i chorobą wieńcową.

Głos zabrali obecni na sali posłowie na Sejm RP Pan  Arkadiusz Mularczyk i Pan Andrzej Romanek. Uroczystość uświetnił   koncert Orkiestry Dętej z Siedlisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *